Părintele Arhidiacon Dometian (Redco) la popas aniversar

MESAJ DE FELICITARE AL PREACUVIOASEI MAICI, PARASCHEVA, STAREȚA MĂNĂSTIRII HÎNCU, ADRESAT PREACUVIOSULUI PĂRINTE ARHIDIACON DOMETIAN (REDCO), VIEȚUITOR AL SFINTEI MĂNĂSTIRI HÎNCU ȘI SECRETAR PERSONAL AL PREASFINȚITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI, CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 35 ANI DE VIAŢĂ

Preacuvioase Părinte DOMETIAN,
Cu acest frumos prilej aniversar, Vă felicit călduros, dorindu-Vă să Vă aducă Dumnezeu pace și liniște în inimă, împlinire sufletească, gustînd de aici ,,frumusețea și dulceața Raiului”, făgăduită celor credincioși pînă la sfirșit.


V-ați arătat totdeauna ca un trăitor exemplar în Sfînta noastră Mănăstire, fiind mereu ajutor în orice necesitate!


Ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă dăruiască cu multă sănătate, trupească și sufletească, să Vă audă rugăciunile și să Vă călăuzească spre izbîndă, prin înmulțitele ispite pe care le are un călugăr.


Fie ca să rămîneți mereu, ascultător Sfintei Mănăstiri și prin aceasta ascultător de Dumnezeu, plata Preacuvioșiei Voastre, fiind multă în Ceruri!

Cu aleasă prețuire,
Egumena PARASCHEVA,
Stareța Mănăstirii ,,Sfînta Cuvioasa Parascheva”