Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine (Sfântul Marcu Ascetul)